Google 'Translate'

Skadi Discovery Tour
Zeilschip Skadi
 

Woning verhuren tijdens je reis, de valkuilen.

1 juni 2017 schreven wij:

,,Hoera, we hebben de huurder van onze woning uit ons huis gekregen, met hulp van een advocate. Het huis was onaantrekkelijk kaal en zielloos geworden omdat de laatste huurder dwangmatig en manipulatief een groot deel van onze spullen door ons heeft laten verwijderen en zelf respectloos resterende spullen van ons in dozen heeft gepropt en in kasten heeft gemoffeld. Peter heeft binnen 2 dagen ons uitgeholde huis leven, sfeer en karakter ingeblazen zodat het gemeubileerd verhuurd kan worden zoals van begin verhuurperiode af aan overeengekomen was met huurders, en onze incapabele makelaar. Deze keer worden we zeer professioneel, -in alle aspecten, bijgestaan door BELVILLA".

 

 

2015:

De twee keuzes: lange termijn- of korte termijnverhuur? N.B. het betreft een volledig gemeubileerde en gestoffeerde woning.

Bij rondvraag onder buren, familie, kennissen, wie er ervaring had met verhuur van zijn/haar woning kwam er vooral uit dat lange termijnverhuur het beste zou zijn: want "dat geeft betrouwbare huurders die zuinig omgaan met je huis". In het algemeen werd ons afgeraden om korte termijnverhuur aan te gaan: kans op huurders die geen waarde hechten aan je spullen noch aan je huis en er dus achteloos mee omgaan zo niet schade berokkenen aan je eigendom. Geen ervaring hebbende met dit alles en evenmin met makelaars in de omgeving, wendden wij ons tot makelaar R. in Middelburg.

Tussen al het georganiseer van de verhuizing van Annelies naar Vlissingen, gereed maken van de boot en beëindiging van werk, kregen wij een van de medewerksters van makelaar R. op kort bezoek om foto's te nemen van de woning. Elke kamer stond vol met eigen spulletjes en de medewerkster huppelde met camera door de vertrekken, zeggende dat het echt niet uitmaakte dat er hier en daar spulletjes stonden want...dat zag je toch niet op de foto's. Annelies schoof nog e.e.a. opzij met de vraag:,,moet dat niet weg?"maar dat werd overbodig gevonden.

De woning stond meteen te huur, voor 200 euro minder dan we aanvankelijk wilden want - zo zei makelaar R.: ,,hogere huur vermindert de kans op verhuur". We stelden een prijs die nog niet de helft is van een gelijkwaardige woning in de randstad. We kregen huurder M. en mevrouw M. kwam over de vloer. Zij was verrukt en we gingen mondeling akkoord dat een groot aantal spullen/huisraad bleef staan. Het betrof toch alleen maar een overbruggingsperiode naar een ander huis en slechts voor 3 maanden. Of er echter wel een hek mocht worden geïmproviseerd voor de hond? Geen probleem, als dat maar weggenomen werd na verhuur, zeiden wij. Wij waren zo invoeglijk om 3 dagen voor onze wereldreis al op de boot te gaan wonen waarbij huurders hun huisraad alvast in de woning konden zetten. Op een gegeven moment was huurster aan het inruimen en wij tegelijkertijd aan het uitruimen. Dat was overeengekomen met elkaar maar stuitte op wat strubbelingen waarbij makelaar R. geen goed advies kon geven.

Na de 3 maanden huur zou makelaar R. inspectie uitvoeren zoals overeengekomen met hem en contractueel met hem vastgelegd. Slechte inspectie: de oven, die opeens niet zou hebben gefunctioneerd en waarvoor wij tijdens onze zeereis naar het zuiden op internet een vervanging hadden aangeschaft, bleek het wèl te doen. Er waren brandvlekken op keukenspullen en keukenlinnen en wij realiseerden ons dat niemand zo zorgvuldig met huisraad omgaat als Annelies. Ons vertrouwen in de makelaar kelderde meteen toen deze over de ovenkwestie zei:,, er is geen bewijs dat de oven niet al defect was vòòrdat deze huurders in het huis trokken". Daarmee schaarde makelaar zich al direct achter de belangen van huurders ipv huiseigenaar met wie hij een verbintenis was aangegaan. Het nieuwe leven had een enorme impact op ons en we wilden ons niet vermoeien met het ja/nee spelletje met de makelaar. De inspectie was geweest en we konden koste niet meer verhalen op de huurder.

Huurder twee, ene B. was in aantocht. Nadat deze eveneens 3 maanden op ons adres had gewoond kwam de inspectie door makelaar R. Wij kwamen echter kort daarna even terug in Nederland en bezochten ons huis. Daar troffen wij rommel aan en gebruikt vuil rondslingerend beddengoed van ons. Wij besloten per omgaande elke inspectie voortaan zelf uit te voeren. De inspectie clausule wilden wij ook niet meer in het contract met makelaar laten opnemen. Heel veel spullen sloegen wij op en zetten wij weg. Vooral beddengoed en voor Annelies of voor ons beiden waardevolle onvervangbare artikelen.

Huurder 3, de familie A.S., leek vergeleken bij de eerste twee een verademing, maar niets van dat alles bleek waar. De alarmbel had moeten rinkelen bij ons. Bij bezichtigen van onze woning liet de echtgenote zich al ontvallen: wat moet ik met die spulletjes? Ogend naar onze antieke dingetjes op de keukenplanken en enige persoonlijke dingen die daar uitgestald stonden. Bij kennismaking met A.S. op ons adres, kwam de eerste van meerdere latere verzoeken om meubels van ons te verwijderen. Wij kwamen overeen dat de extra eethoek bleef staan totdat de zoon van Annelies een baan en daarna een eigen woning zou krijgen. Ook de fietsen bleven in de garage.

In geen van de gevallen werd ons door de makelaar aangeraden de persoonlijke spullen weg te nemen. Vol vertrouwen lieten we veel staan. We hadden immers ook weinig gelegenheid om alsnog een interne verhuizing te doen, zijnde op wereldreis. Wel overlegden wij met makelaar R. hoe het beste te handelen met berging van spullen en wij vroegen hen of zij een checklist hadden of een voorschrift dat zou kunnen dienen als leiddraad. Het was hun niet bekend dat ze zoiets bezaten of ooit gebruikt hadden maar, zo zeiden zij: ,,het is wel een idee voor ons voor de toekomst..." We keerden voor familieomstandigheden ieder half jaar terug naar Nederland en bezochten ook de huurder en voldeden aan zijn verzoek om dingen op te slaan.

Op wereldreis, onthechtend aan spullen en bezittingen begonnen wij begin 2016  het idee te krijgen om het huis te verkopen, wellicht aan deze huurder, want ondanks alles zorgde hij wel goed voor het pand zelf. Ondertussen was huurder A.S. steeds zo geslepen om systematisch spullen van ons, zelf en door ons, nog meer te doen verwijderen hetgeen wij aanvankelijk oogluikend toestonden. Achteraf gezien had deze meneer, en nog meer zijn vrouw, duidelijk liever een lege woning gehad. Wij hebben, blij met permanente bewoning, het de huurder zowaar 200% naar de zin gemaakt en ons uiteindelijk rot gesjouwd om spullen op te slaan en op zijn verzoek meer ruimte te maken.

De berging

Wij hadden een berging gehuurd in Middelburg. Hier brachten wij meubelstukken onder. Er stond eigen kleding en de meeste meubelen van de woning van Annelies. In de loop van het huurjaar 2016 werd die berging tot de nok gevuld alsmede onze vliering thuis: de deur kon nog net dicht. Huurder merkte zelf op, bij ons laatste bezoek in oktober 2016,  dat er inderdaad niets meer bij kon. De huurder ging zeuren over de extra eethoek: of we enig idee hadden wanneer de eethoek werd opgehaald. We antwoordden bij herhaling dat de zoon eerst werk moest vinden en daarna een huis moest hebben en dat in het gunstigste geval wij hoopten dat dat minimaal een half jaar zou duren. Tja, afgestudeerden hebben het zwaar op dit moment... Hij overrompelde ons tijdens datzelfde bezoek, toen hij mocht meekijken in de volgestouwde vliering, ook nog met de vraag of het misschien een idee was om de vliering op te knappen zowaar door hemzelf en er speelruimte voor zijn zoontje van te maken. Wij waren enigzins perplex maar reageerden beleefd: we zullen er over nadenken. Hij bood aan al de onze spullen in de vliering weg te nemen en een eigen berging te huren voor deze, die hij voor de helft voor eigen doeleinden zou gebruiken.....Eigenlijk was de maat toen wel vol voor ons en we besloten om op verder verzoek voortaan niet meer in te zullen gaan. Ons bekroop een dreigend onaangenaam gevoel.

Huis verkopen

Het aandringen heeft een keer een limiet bereikt en dat was die dag in oktober van dat jaar. Het huis was zielloos geworden. Het keerde ons gevoel over ons huis acuut volledig om: we wilden het nu juist niet meer kwijt. Deze beslissing werd die avond direct na ons bezoek genomen en had direct gevolg voor onze toekomstplannen: een Catamaran zou er waarschijnlijk dus niet zo snel komen. We overwogen verhuur te stoppen en bespraken het gedrag van huurders. Al met al is verhuur van de woning een paar kosten dekkend en dit laatste deed ons ondanks alles beslissen een volgend huurcontract met A.S. aan te gaan, hem niet de vliering te laten opknappen en op eventuele verdere tactische suggesties niet meer in te gaan.

Recht en onrecht

Na die derde intensieve inzet in oktober 2016 (met hartklachten van Annelies daarna) vonden wij ons huis ons huis niet meer, kregen wij zijn tactiek door en besloten de door ons ingehuurde en betaalde tweewekelijkse schoonmaak (niet in contract opgenomen) van “zijn” huis” te staken, met een opzegtermijn van 1 maand. De huurder heeft zich toen door zijn felle ordinaire taalgebruik en uiterst agressieve opstelling meteen in de kaart laten kijken. Hij ondernam geen poging om tot een andere oplossing te komen. Meerdere klachten over onze spullen volgden. Hij stelde zich hard op en begon zich te beroepen op afspraken die wij nooit gemaakt hebben, zoals het weghalen van de fietsen, en de eethoek. Beschuldigingen over en weer, waarbij de huurder zijn manipulatieve dwangmatige gedrag doordreef door middel van beschuldigingen, leugens en respectloosheid ten aanzien van ons, en onze spullen. Wij riepen onze Makelaar R in, als scheidsrechter. Onze makelaar R bezocht de huurder en hoorde eenzijdig verhaal aan en deze ging aan de zijde van de huurder staan. Het ja/nee spelletje verergerde met huurder zowel als nu met makelaar. Wij besloten meteen: hij gaat er zo snel mogelijk uit. We schakelden een advocate in.

Een van de zieligste vertoningen van A.S. was wel het feit dat hij vond toenadering te doen en tegelijkertijd deed hij in dezelfde e-mail verduidelijken dat hij alles in de buurt rond bazuinde, met de tekst: ,, ....de buurt is benieuwd wat juliie nú weer van plan zijn..."

Deze zaak sleepte vanaf januari tot 1 juli waarbij bleek dat Makelaar R totaal onvakkundig was en niet op de hoogte van wetgeving t.a.v. huurcontracten en huurplicht. Huurder A.S. is uiteindelijk per 1 juli uit het huis weggetrokken. De onkunde en partijdigheid van onze Makelaar R in de affaire met A.S. hebben een sterke wissel getrokken op ons, het meest op Annelies, evenals de leugenachtigheid van A.S. en zijn vermogen heilig overtuigd te raken van zijn eigen vervorming van de waarheid en anderen daarmee te misleiden.

Er zijn enkele belangrijke punten om rekening mee te houden als je je woning wilt verhuren. Huurcontracten van korter dan 2 jaar kunnen met ingang van oktober 2016 volgens de wet maandelijks opgezegd worden. Wanneer je je woning verhuurt let dan op de wettelijke bepalingen t.a.v. onderhuur of verblijf van derden. De huurder moet daarvoor toestemming aanvragen. In ons geval was het eveneens duidelijk geworden dat ONZE makelaar de zijde koos van de partij die de makelaar het meeste geld zou opleveren. Immers hij wist natuurlijk al vrij snel in deze zaak dat wij niet langer met hem in zee zouden gaan.

Alhoewel er nog negatievere verhalen de ronde doen over verhuur van je woning, is het voor ons de eerste twee jaar niet meegevallen. We zijn er wel veel wijzer van geworden. We proberen het nog 1 keer: en dat is met de volgende optie: korte termijn verhuur. Aangezien ons huis al kaal geplukt/achter gelaten was, werd het een fluitje van een cent om het vanaf die basis weer in te richten met eigen huiselijke spullen, eigen wandversiering en snuisterijen, op die wijze dat het aantrekkelijk en leefbaar zou worden gevonden door iedereen.

Op dit moment staat het huis opnieuw te huur. De zeer professionele en klantvriendelijke verhuurder en organisatie Belvilla behartigt de boekingen. We zijn vanaf de eerste dag dat het team met adviezen kwam, zeer tevreden. Een waarlijke verademing.

 

Dank je wel Belvilla.

 Terug
Geplaatst: 15-08-2017 16:56:14

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactieformulier

Skadi te koop

De Skadi staat nu te koop bij makelaar Nick Papageorgiou van YBH (Yacht Broker House) in Prèveza. Zie onderstaande link voor de advertentie.

SKADI TE KOOP

 

    

 

skadi in Isidhorou

Skadi in de Literatuur

De Skadi, en wij, worden een paar maal vermeld in literatuur van zeilbladen en watersport sites. Hieronder kan je enkele verhalen teruglezen

Bootmagazine Traveler Nr 62 lente/zomer 2020

Bootmagazine Traveler Nr 63 herfst/winter2020

Bezoekers vandaag: 119Laatste wijziging: 15-07-2024